MIJN VISIE

Ik ben ervan overtuigd dat organisaties zichtbaar verbeteren als medewerkers in de organisatie samenwerken, plezier hebben en zich bewust zijn van waar ze goed in zijn, waar ze energie van krijgen maar ook weten wat ze bijdragen aan de organisatie. Bewustwording van de eigen rol en verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. 

Hierbij is het van belang dat er wordt samengewerkt tussen collega’s, teams en afdelingen maar ook tussen medewerkers en hun leidinggevende én samenwerking tussen managers onderling. Door optimale samenwerking ontstaan verbindingen die een stevige basis vormen om de organisatiedoelstellingen met elkaar te halen.


MANAGEMENT

Naast HR-professional ben ik bedrijfskundige. Ik heb de executive MBA aan de Twente School of Management (TSM) afgerond en diverse managementtrainingen gehad. Daarnaast heb ik brede managementervaring die ik kan inzetten ten behoeve van iedere afdeling binnen uw organisatie.


ORGANISATIE

Elke organisatie heeft een eigen opgave en ambitie. Opgaven en ambities veranderen waardoor organisaties en mensen in beweging moeten komen. Als organisatieadviseur en verandermanager kan ik u helpen uw opgave en ambities te realiseren. 


PERSONEEL

Het zijn de mensen in een organisatie die deze ambitie realiseren, die het dóen. Mijn bijdrage richt zich op het laten samenwerken, verbinden en groeien van mensen in een organisatie. Ik ben een bedrijfskundige en HR-professional die ziet waar kansen liggen om mensen, werk, processen en systemen slimmer te organiseren. Ik heb veel HR-ervaring waarin ik te maken heb gehad met (bijna) alle aspecten van het vak in diverse branches.

COACHING

Organisaties en mensen veranderen. Dit vraag iets van de medewerkers maar dit kan ook leiden tot andere vraagstukken, zoals pas ik nog in deze functie. Ook verandering in de gezondheidssituatie van een medewerker kan een reden zijn voor verandering. Hieronder worden 4 soorten coaching/begeleiding uiteengezet. Coaching, Loopbaan-, re-integratie- en outplacementcoach.